Historyczna moneta Golenic

Poniżej zamieszczone są zdjęcia monety zastępczej bitej dla Golenic (dawna nazwa Schildberg) przez Von Riebena. Tweet

Archidiakonat golenicki w strukturach diecezji kamieńskiej

Biskupstwo pomorskie w Wolinie erygował papież Innocenty II bullą Ex commisa nobis 14 października 1140 roku. Od początku swego istnienia było ono zależne od Stolicy Apostolskiej. Jednakże po 30 latach, na skutek najazdów duńskich, podczas których Wolin został doszczętnie zniszczony, siedziba biskupstwa została przeniesiona do Uznamu, a stąd w roku 1177 do Kamienia Pomorskiego, jako […]

Ziemia Golenicka

Zasięg terytorialny Ziemi Golenickiej zarówno na przestrzeni właściwego średniowiecza, jak i w czasach późniejszych aż do XIX wieku, ulegał przekształceniom, tak pod wpływem rozwoju stosunków społeczno-gospodarczych, jak i przemian politycznych. Nadrzędne regiony Pomorza Zachodniego odpowiadały w przybliżeniu pojęciu „ziemi”, które obejmowały szereg opoli, których czołami były znaczniejsze osady lub też grody, pośród nich zaś jeden […]

Golenice w XIV wieku

W „Wikipedii” w haśle poświęconym miejscowości Golenice znajduje się informacja iż (cyt.) „ W wieku XIV Golenice należały przeważnie do rodziny von Wedel, chociaż spotykamy tam również przedstawicieli rodów von Jagow czy von Ertmerstorf”. W roku 2011 znajdowała się tu również informacja iż w XIV wieku Golenice należały też i do rodziny von Mellen. Uważamy […]

Ród von Kerkow na Ziemi Golenickiej

Ród von Kerkow wywodzi się ze Starej Marchii i w trakcie swojej ekspansji na wschód zawędrował i do Ziemi Golenickiej. Najstarszym znanym przedstawicielem rodu jest Alwerich von Kerkow, który znajduje się w otoczeniu „Markgräfin Mechtild ze Seehausen” (w roku 1225), księcia Ottona von Braunschweig (w roku 1227), grafa Heinricha von Aschersleben (w latach 1226-1247) oraz […]

Grodzisko w Golenicach

Golenice są osadą bardzo starą. W wieku X na podmokłych łąkach, około 300 – 500 m na południe od obecnej wioski,  w dolinie niewielkiej rzeczułki, wpadającej w tym miejscu do jeziora, miejscowa ludność słowiańska zbudowała drewniany gród obronny. Usypano wysokie wały, wykopano fosę, zbudowano dębową palisadę umocnioną kamieniami. Grodzisko przetrwało do dziś, jako jedno z […]