Wycieczka do Warszawy

Tweet

Ćwiczenia

„Golenicki Klub Seniora” w ramach swoich spotkań organizuje również ćwiczenia mające na celu poprawę zdrowia jak i samopoczucia. Tweet

Koncert szwedzkiego zespołu

25.05.2017 „Golenicki Klub seniora” zaprosił szwedzki zespół, którego koncert wszyscy chętni mogli wysłuchać na sali przy naszej bibliotece. Tweet

Wycieczka do Przelewic – maj 2017

26 maja 2017 „Golenicki Klub Seniora” zorganizował wycieczkę do Przelewic. Przez cały dzień uczestnicy mogli zwiedzać ten jeden z najpiękniejszych ogrodów. Niestety mam mało udostępnionych zdjęć z tej wycieczki. Tweet

Stowarzyszenie „Golenicki klub seniora”

Dnia 28.01.2017r. odbyło się pierwsze zebranie osób chętnych do założenia stowarzyszenia pod nazwą „Golenicki klub seniora”. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja osób starszych (emerytów), organizowaniem przeznaczonych dla nich szkoleń, jak również organizowanie wyjazdów w celach rekreacyjno-turystycznych. Formalne założenie stowarzyszenia wraz ze złożeniem odpowiednich dokumentów urzędowych nastąpiło 06.04.2017r. Tweet