Dni Golenic 09-10 lipiec 2016r.


Dziękujemy wszystkim osobom, które podjęły się działań ułatwiających oraz zwiększających atrakcyjność naszego święta.
Dziękujemy sponsorom, bez których organizacja w/w imprezy byłaby niemożliwa.


Napisz odpowiedź