Stowarzyszenie „Golenicki klub seniora”

Dnia 28.01.2017r. odbyło się pierwsze zebranie osób chętnych do założenia stowarzyszenia pod nazwą „Golenicki klub seniora”. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja osób starszych (emerytów), organizowaniem przeznaczonych dla nich szkoleń, jak również organizowanie wyjazdów w celach rekreacyjno-turystycznych. Formalne założenie stowarzyszenia wraz ze złożeniem odpowiednich dokumentów urzędowych nastąpiło 06.04.2017r.

Napisz odpowiedź