Parking 2017

Doczekaliśmy się wreszcie parkingu niedaleko kościoła. Ułatwia on przechodzenie i przejazdy, szczególnie w niedziele i święta. Wykonania tego w dwa tygodnie podjęła się firma pana Skwarny. Terminu dochowano.
Dziękujemy naszemu radnemu jak i sołtysowi za znalezienie środków na tą inwestycję.

Napisz odpowiedź